fbpx

Breaking News: 5 orang terkaya di Brunei Darussalam selain Sultan Haji Hassanal Bolkiah

4. Suyoi bin Osman

Image result for Suyoi bin Osman

Suyoi bin Osman, secara rasmi Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, yang ditegaskan dalam bahasa Melayu sebagai Yang Berhormat, adalah seorang ahli politik Brunei yang menjadi Menteri Pelajaran dalam Kabinet Brunei dari tahun 2015 hingga 2018.

Beliau berpendidikan di University of East Anglia (BA Development Studies, 1975), University of London dan Paul H. Nitze School of Advanced International Studies di Johns Hopkins University (MPP, 1986). Beliau berkhidmat sebagai Duta Besar Brunei ke Perancis dari tahun 1991 hingga 1996, Menteri Kesihatan dari 2005 hingga 2010, [3] dan Menteri Pembangunan dari tahun 2010 hingga 2015. [4] Beliau juga merupakan ahli Majlis Perundangan Brunei.

2 of 5
Use your ← → (arrow) keys to browse