fbpx

Forbes списък: Топ 10 на най-богатите български през 2018 година

Най-богатият български език е съставен от различни релевантни и надеждни източници. Има много милионери, считани за най-богатите български, но topmost10 е поела отговорността да събере първите 10 най-богати български, техните източници на богатство и тяхната нетна стойност през 2018 г.

България, бивша комунистическа страна, която влезе в ЕС през 2007 г., има отворена икономика, която в исторически план демонстрира силен растеж, но нейният доход на глава от населението остава един от най-ниските сред страните членки на ЕС, и зависимостта от вноса на енергия и външното търсене прави своя растеж чувствителен към външните пазарни условия. През 90-те години правителството предприе значителни структурни икономически реформи за преместване на икономиката от централизирана, планирана икономика в по-либерална пазарна икономика.

Реформите включват приватизация на държавните предприятия, либерализация на търговията и укрепване на данъчната система – промени, които първоначално предизвикаха някои икономически трудности, но по-късно помогнаха за привличане на инвестиции, стимулиране на растежа и постепенно подобряване на условията на живот.

От 2000 г. до 2008 г. България поддържа стабилен среден годишен ръст на реалния БВП над 6%, последван от дълбока рецесия през 2009 г., тъй като финансовата криза доведе до свиване на вътрешното търсене, износа, притока на капитали и промишленото производство, да ограничат разходите. Растежът на реалния БВП остава бавен – под 2% годишно – до 2015 г., когато търсенето от страна на ЕС на българския износ, плюс приток на средства от ЕС за развитие, увеличи ръста до повече от 3%. През последните години ниските международни цени на енергията допринесоха за икономическия растеж на България и помогнаха за облекчаване на инфлацията; но през 2017 г. нарастването на международните цени на газа би могло да забави перспективите за растеж на България.

Кой е най-богатият човек в България? Между този списък кой е най-богатият? Игнат Канеф, Васил Божков, Христо Ковачки, Валентин Захариев, Митко Събев, Петя Славова, Цветан Василев, Найден Иванов, Ивелина Атанасов, Камен Колчев и Петър Петров. Прочетете статията, за да откриете най-богатите от всички тях. България е дом на някои от най-големите милионери в световен мащаб и Канеф не само е направил късмет за себе си, но е поставил България в световната карта.

Топ 10 на най-богатите български, тяхната нетна стойност и източници на богатство

10. Гриша Ганчев

Image result for Grisha Ganchev net worth
Очаквана нетна стойност: 286 млн. Долара
Залози в частни компании: “Литекс Комерс” и чрез тази централна автогара “София”, “Литекс Магазин” ЕООД, хотел “Президиум Палас”, футболен клуб “ЦСКА”. Също така произвежда сокове Queens, търгува със захар, наема 31 бензиностанции на Shell, произвежда водноелектрическа енергия чрез Пиринска Бистрица Енергия и др.
Залози в публични дружества: Неизвестни.
Гриша Ганчев е известен като един от най-големите покровители на изкуствата в България. Той е и един от най-големите спонсори на спорта и е страстен за коне.

Prev1 of 10
Use your ← → (arrow) keys to browse